Công văn phối hợp tuyên truyền về chuyển đổi số
Công văn:
/Uploads/4066/files/Tuyen%20truyen%202%20video%20chuyen%20doi%20so_signed(1).pdf
Video Long An: Chuyển đổi số mạnh mẽ, hướng tới một Long An Số:
https://drive.google.com/file/d/1rlfUqtFjiH_U7ckXd7E5BoAkkttErW3n/view
Video Huyện Cần Giuộc - Long An: Những đổi thay nhờ chuyển đổi số:
https://drive.google.com/file/d/1N-kdKCZIn96YzHfuKR6BcbYVCVzpcisc/view
 
2018 © Trường Tiểu học Lộc Tiền
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An