Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Công khai kết quả nhận xét, đánh giá CB,CC,VC theo Nghị định 90, năm học 2020-2021
PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TH LỘC TIỀN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CB,CC,VC
 NĂM HỌC: 2020 – 2021
 
Stt Họ và tên GV, NV Chức vụ Dạy lớp Xếp loại Ghi chú
01 Nguyễn Thị Mỹ Lệ HT   HTXSNV  
02 Nguyễn Thị Hồng Nhung PHT   HTXSNV  
03 Trần Thị Kim Luôn GV 1.1 HTXSNV  
04 Lâm Thị Cẩm Tiên GV 1.2 HTXSNV  
05 Lê Thị Điền GV 1.3 HTXSNV  
06 Võ Thị Cẩm Nhung GV 1.4 HTTNV  
07 Lâm Thị Mỹ Phượng GV 2.1 HTTNV  
08 Lê Thúy Kiều GV 2.2 HTTNV  
09 Nguyễn Lại Minh Phương GV 2.3 HTTNV  
10 Nguyễn Thị Thanh Nhàn GV 2.4 HTNV  
11 Nguyễn Văn Phước GV 3.1 HTXSNV  
12 Hồ Thị Hải GV 3.5 HTTNV  
13 Phan Xuân Huy GV 3.4 HTXSNV  
14 Dương Yến Phương Gv 4.1 HTXSNV  
15 Nguyễn Văn Tám GV 4.2 HTXSNV  
16 Đặng Phước Định GV 4.3 HTTNV  
17 Nguyễn Thị Thu Lan GV 4.4 HTTNV  
18 Nguyễn Bửu Sơn GV 5.3 HTXSNV  
19 Phạm Thị Kiều Oanh GV 5.2 HTTNV  
20 Nguyễn Thị Trường An GV 5.2 HTTNV  
21 Hồ Thị Mỹ Hiền GV 3.2 HTNV  
22 Hà Trí Dũng GV MT HTXSNV  
23 Nguyễn Thị Hồng Đào GV T.Anh HTTNV  
24 Nguyễn Lê Phương Mai GV ÂN HTTNV  
25 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt GV TD HTTNV  
26 Nguyễn Thành Phương GV T.học HTTNV  
27 Nguyễn Thị Ngọc GV T.học HTXSNV  
28 Trương Thị Thu Cúc NV NV Y tế HTTNV  
29 Huỳnh Thị Ngọc yến NV NV KT HTTNV  
30 Nguyễn Văn Ân NV NV BV HTTNV  
31 Võ Minh Khánh NV NV BV HTNV  
                                                       Mỹ Lộc, ngày 24 tháng 5 năm 2021
                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                             
                                                                                Nguyễn Thị Mỹ Lệ
2018 © Trường Tiểu học Lộc Tiền
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An